Software ontwikkeling & advies

Java EE ontwikkeling, Software Architectuur en Agile projecten

 

Projecten

Timothy Kanters is een ervaren Java ontwikkelaar, Software architect en Scrummaster. Hij is in te huren voor zowel kort als langlopende projecten. Neem gerust contact op om te informeren naar zijn beschikbaarheid.

Timothy heeft een ruime ervaring opgedaan met de moderne Java architecturen in het bijzonder die van webapplicaties, integratie omgevingen en ontwikkelstraten. Zijn grote interesse in technologie zorgt ervoor dat zijn kennis op peil blijft. Zo is hij bekend met alle voornaamste Java EE technieken zoals EJB, JSF en JPA. Ook heeft hij ruime ervaring met het inrichten en onderhouden van bouwstraten waarbij hij meerdere malen Continuous Delivery heeft geïmplementeerd. Timothy begrijpt zowel de technische kant als de procesmatige kant van een software project.

Hij wil zijn kennis graag overdragen aan anderen en kan oplossingen in heldere taal uitleggen. Timothy is goed in staat om technische vraagstukken te onderzoeken, hij benut daarbij kennis van anderen en benadert problemen objectief en realistisch. Zijn loyaliteit maakt dat hij zich verantwoordelijk voelt voor zijn projecten. Hij neemt dan ook het initiatief om mogelijke belemmeringen in projecten op te lossen.

Contact

timothy@modulo2.nl

 Adres

Coehoornsingel 2
9711 BS Groningen

Overige

KvK: 61304263

Advies

Continuous delivery

Wij hebben een jarenlange ervaring met het ontwerpen en inrichten van ontwikkelstraten. De laatste jaren zien wij steeds meer de trend doorzetten om alle processen omtrent het uitrollen van de software te automatiseren.

Sommige organisaties kiezen ervoor om meerdere keren per dag uit te rollen. Doordat dit proces snel verloopt en vaak wordt uitgevoerd worden grote fouten voorkomen. Wijzigingen in de software kunnen op zeer korte termijn in productie genomen worden waardoor de concurrentie achterloopt.

Performance testen & analyse

Heeft u software ontwikkeld of laten ontwikkelen en ervaart u dat uw software onder hoge druk langzamer wordt, of sowieso al langzaam aan voelt? Wilt u bevestiging dat uw software aan bepaalde performance eisen voldoet? Of advies om uw software sneller te krijgen?

Wij kunnen u ondersteunen door:

 • Handmatige performance testen uit te voeren.

 • Een automatische performance testsuite op te zetten en deze onderbrengen in uw ontwikkelstraat.

 • Dieper uw systeem in te duiken en naar de opzet van de software te kijken gericht op performance.

Code reviews

Wilt u een onafhankelijk advies inwinnen over de kwaliteit van een applicatie? Wij kunnen u daar mee helpen.

We voeren een geautomatiseerde analyse op de broncode van de applicatie uit. Daarmee brengen we de beheersbaarheid en onderhoudbaarheid van de applicatie in kaart. De statistieken die uit de geautomatiseerde controle komen analyseren wij waarbij we rekening houden met de specifieke doelen van de software.

Naast de geautomatiseerde controle voeren we ook altijd een analyse uit over de architectuur van de applicatie. Daarbij kijken we specifiek naar de de inzet van de verschillende technieken en hoe deze bij elkaar aansluiten.

Ervaring

RDW

Samen met mijn team een risico gestuurd toezichtsysteem voor de unit Erkenningen en Toezicht ontwikkelen. Als scrummaster het dagelijks proces begeleiden.

Delta Lloyd

Implementeren geautomatiseerd acceptatie testen met behulp van Cucumber en Selenium. Adviseren over de aansluiting op de Continuous delivery pipeline.

Ministerie van BZK

Ontwerpen en ontwikkelen van een applicatie ter ondersteuning van de registratie van kiezers op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

ING

Ontwerpen en inrichten van Continuous deployment voor een afdeling. Review van de software architectuur en adviseren over het Agile Scrum proces.

GE Artesia bank

Begeleiden overdracht van een software pakket van de beheer afdeling van Ge Artesia bank naar Atos.

Gemeente Groningen

Uitvoeren van verscheidene onderhoudswerkzaamheden aan het midoffice (ESB), de medewerkersportaal en de ontwikkelstraat waarmee meerdere keren per dag naar productie wordt gegaan.

ING

Software ontwikkelaar en architect in een DevOps team.

Provincie Groningen

Onderzoeken en rapporteren over upgrade en/of vervanging van het systeem voor Zaakgericht werken.

Sociaal cultureel planbureau

Ontwerpen en ontwikkelen van rekenmodule in een applicatie waarmee gerekend kan worden met statistieken over bepaalde periodes.

Autotaalglas

Ontwikkelen van een planningsmodule met behulp van Java EE 6 en AngularJS. Waarborgen integratie met bestaand digitaal werkproces.

TNO

Ondersteunen en advies geven over Continuous integration. Opzetten Maven structuur en Jenkins inrichting.

Gino software

Uitvoeren van verscheidene projecten voor klanten actief in de zorgsector. Begonnen als junior Java ontwikkelaar en snel ontwikkeld tot ervaren ontwikkelaar en scrummaster.

ICT Kennis

Werkwijzen

 • DevOps
 • Continuous Delivery
 • Agile (Scrum, Kanban)
 • Design patterns

Talen

 • Java
 • Javascript

Java EE

 • EJB & CDI
 • JPA & Hibernate

Tooling

 • Maven
 • Jenkins
 • Git
 • Subversion
 • Jira

Webtechnieken

 • JSF
 • Spring MVC
 • Grails
 • CSS & HTML 5
 • AngularJS

Middleware

 • Mule
 • Jboss AS / Wildfly
 • Websphere
 • Tomcat
 • Glassfish

Databases

 • Oracle
 • MySQL
 • PostgresSQL
 • MS SQL
 • DB2

Testing

 • JUnit
 • DBunit
 • Mockito
 • Spock
 • Cucumber
 • Selenium
 • Arquillian

XML

 • XSLT
 • XSD
 • WSDL
 • SOAP